شعر های فردین شهریاری

ساخت وبلاگ
" به مهدی اخوان ثالث "

یک نفر

آنسو

فلان

آن مرد

آنسوتر

که نشسته با خودش اسرار می خواند

آری او

مرد شهر آشوب اکنون خفته آشوب است

...ادامه مطلب
نویسنده : فردین شهریاری بازدید : 119 تاريخ : سه شنبه 13 اسفند 1392 ساعت: 3:38

من نمی دانم

تو که هستی

تو چه می خواهی

تو کجای مسلخ بی راه و برگشت می آ یی

...ادامه مطلب
نویسنده : فردین شهریاری بازدید : 98 تاريخ : سه شنبه 13 اسفند 1392 ساعت: 3:37

گربه دیواری ما بس عجب کاریست
کار یک دیوانه که هر روز می خندد
شعر می خواند
ضجه می بندد
کار یک دیوانه که هر روز می خندد

گربه دیواری ما بس عجب کاریست
کار ویرانخانه ای از عهد ساسانیست
که گلوی استخوانش را
حرفها خوردند
پنجه هایش را
تحفه مانیست
...ادامه مطلب
نویسنده : فردین شهریاری بازدید : 133 تاريخ : سه شنبه 13 اسفند 1392 ساعت: 3:36
من سکوتم پر از اين ثانيه هاست
که تو مي آيي و با من تا صبح
قصه مرغ سحر ميخواني

از صداي نفس تازه صبح
مي شوي سبز چو آن سايه کاج
ودلت را چو قناري هر دم
مي بري با من و دل مهماني
...ادامه مطلب
نویسنده : فردین شهریاری بازدید : 115 تاريخ : سه شنبه 13 اسفند 1392 ساعت: 3:35
ما که رنجوریم

ما که دنیا گردهای سرد و منفوریم

چشم های سخت و بی رنگیم

کاسبان این خیابان نسنجیده

مردمان باستان برگشته امروز

کاممان را برده از این شهر بی پروا

آه - ب

تشنگانیم از لب دریا

خواب

زندگانیم از سر پروا

شب نخوابیده پریچه مردمان درد

روز گردان شب یلدا

...
نویسنده : فردین شهریاری بازدید : 100 تاريخ : سه شنبه 13 اسفند 1392 ساعت: 3:34
اتش اینجا گرم

آتش اینجا خوب

آتش اینجا پاک و معصوم است

آتش اینجا آفتابی است بی پروا

کاروانی است پر رونق

شاعری نام آور است  اینجا

...ادامه مطلب
نویسنده : فردین شهریاری بازدید : 104 تاريخ : سه شنبه 13 اسفند 1392 ساعت: 3:33
در مسیری سخت

که مردان جهنم

در آن راه میرفتند

من رفتم

خشم همچون خوشه های خشم می جوشید

وز شکاف روزنی کز وهم پیدا بود

خوب پیدا بود

...ادامه مطلب
نویسنده : فردین شهریاری بازدید : 112 تاريخ : سه شنبه 13 اسفند 1392 ساعت: 3:33

 

روزگاری سخت درزندان

روزگاری سرد

گوئیاپندارمان باوهم میشدگرم

باچراغی که همیشه سرد و روشن بود

خواب را چون مومیایی از روان می برد

 

...ادامه مطلب
نویسنده : فردین شهریاری بازدید : 151 تاريخ : سه شنبه 13 اسفند 1392 ساعت: 3:31