گربه دیواری

ساخت وبلاگ
چکیده : گربه دیواری ما بس عجب کاریستکار یک دیوانه که هر روز می خنددشعر می خواند ضجه می بنددکار یک دیوانه... با عنوان : گربه دیواری بخوانید :
هر که می خندد
دارد تیغ یک جلاد را هر دم
سوهان می کوشد

گربه می خندد
گربه می میرد
گربه دارد استخوان آهنینش را
در جواب یک نگاه تلخ
می فروشد باز
گربه دارد آسمان آبی ما را
مستانه می نوشد

هر که می گوید
هرکه می بیند
هر که دارد استخوان حرفهایش را
چفته می بندد
ویا دارد
استخوان دار سخنهایش می میرد
گربه دیواری دیوار ما شاید

گربه دیواری ما بس عجب کاریست
کار یک دیوانه که هر روز میخندد
و دارد اشتیاق یک چکاوک را
از گلوی استخوان یک تناور بید می خواند
میگیرد

گربه روی بادهای شرق میخواند
از بیات و دشتی و شور و جوانترها
ومن دارم
داستان یک نگاه باده را هر روز می بینم
گربه دیواری ما بس عجب کاریست
کار ویرانخانه ای از عهد ساسانیست...
نویسنده : فردین شهریاری بازدید : 150 تاريخ : سه شنبه 13 اسفند 1392 ساعت: 3:36